WYBORY RADY RODZICÓW

W czwartek 12 września br. na zebraniu rodziców została wybrana nowa Rada Rodziców. Pani Dyrektor podziękowała poprzedniej Radzie Rodziców za ich pracę na rzecz szkoły, a zwłaszcza dzieci. Podziękowanie to złożyła na ręce Pani Justyny Sejud, dotychczasowej Przewodniczącej. Skład nowej Rady znajdziesz Czytaj więcej!

KONKURS FOTOGRAFICZNY

W Konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku 3-18 lat z obszaru Subregionu Sądeckiego (dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia musi załączyć zgodę opiekuna na udział w konkursie). Obszarem wykonywania zdjęć jest Subregion Sądecki tzn. Powiat Nowosądecki, Powiat Czytaj więcej!

NOWY PLAN LEKCJI

Po pierwszym tygodniu funkcjonowania szkoły i analizie zajęć dodatkowych nieznacznie uległ zmianie plan lekcji, który będzie obowiązywał od poniedziałku 9 września br. Jest on dostępny w zakładce plan lekcji – zachowany plik. Zmieniły się także dni i godziny funkcjonowania świetlicy: szczegółowy Czytaj więcej!