KONKURS FOTOGRAFICZNY

W Konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku 3-18 lat z obszaru Subregionu Sądeckiego (dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia musi załączyć zgodę opiekuna na udział w konkursie). Obszarem wykonywania zdjęć jest Subregion Sądecki tzn. Powiat Nowosądecki, Powiat Czytaj więcej!