Rada Rodziców

PRZEWODNICZĄCA: Justyna Sejud

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ: Małgorzata Drożdż

SKARBNIK: Ewelina Stawiarska

 

W/w Rada została powołana w piątek 14 września 2018 r.

 

Rodzice biorą czynny udział w życiu szkoły, m.in.:

  • współorganizują imprezy i uroczystości szkolne,
  • angażują się w organizację wycieczek i wyjść pozaszkolnych,
  • dokładają wszelkich starań w estetyczny wygląd szkoły.

Składka na Radę Rodziców wynosi od każdej rodziny 25 zł.

Kwotę można wpłacać do skarbnika lub na konto bankowe nr 10 8816 0001 3001 0005 8476 0001

ROZLICZENIE RADY RODZICÓW ZA 09-2018

ROZLICZENIE RADY RODZICÓW ZA 10-2018