Rada Rodziców

PRZEWODNICZĄCA: Justyna Sejud

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ: Małgorzata Drożdż

SKARBNIK: Ewelina Stawiarska

 

W/w Rada została powołana w piątek 14 września 2018 r.

 

Rodzice biorą czynny udział w życiu szkoły, m.in.:

  • współorganizują imprezy i uroczystości szkolne,
  • angażują się w organizację wycieczek i wyjść pozaszkolnych,
  • dokładają wszelkich starań w estetyczny wygląd szkoły.

Składka na Radę Rodziców wynosi od każdej rodziny 25 zł.

Kwotę można wpłacać do skarbnika lub na konto bankowe nr 10 8816 0001 3001 0005 8476 0001