Oddział “0”

Ramowy plan dnia Oddziału Przedszkolnego

 

7:30 – 7:45

Schodzenie się dzieci.

 

7:45 – 8:30

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia całą grupą. Gry i zabawy dydaktyczne.

 

8:30 – 9:30

Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę) rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci, ćwiczenia poranne.

 

9:30 – 9:35

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

 

9:35 – 10:10

Śniadanie, wdrażanie do nakrywania do stołu, usprawnianie umiejętności kulturalnego zachowania przy stole.

 

10:10 – 10:20

Zabiegi higieniczne, toaleta, mycie zębów.

 

10:20 – 10:40

Czynności porządkowe w sali, utrwalanie nawyku odkładania zabawek na swoje miejsce.

 

10:40 – 11:10

Zabawy dowolne pod kierunkiem nauczyciela w kącikach zainteresowań.

 

11:10 – 11:40

Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy na placu zabaw, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zestawy ćwiczeń gimnastycznych, zabawy organizowane i swobodne na placu szkolnym, spacery wycieczki i obserwacje przyrodnicze.

11:40 – 12:00

Odpoczynek, kwadrans na bajkę, ćwiczenia relaksacyjne.

 

12:00 – 12:30

Zabawy tematyczne, zajęcia umuzykalniające, zabawy dowolne. Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, słuchanie opowiadań nauczycielki na podstawie literatury dziecięcej. Rozchodzenie się dzieci.