Oddział “0”

PLAN TYGODNIOWY ZERÓWKI

PONIEDZIAŁEK

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze od 7:30 do 12:15

Język angielski od 12:15 do 12:45

WTOREK

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze od 7:30 do 12:15

Religia od 12:15 do 12:45

ŚRODA

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze od 7:30 do 12:50

Język angielski od 10:05 do 10:35

CZWARTEK

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze od 7:30 do 11:00

Rytmika od 11:00 do 12:00

Religia od 12:00 do 12:30

PIĄTEK

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze od 7:30 do 12:40