Oddział “0”

PLAN TYGODNIOWY ZERÓWKI

 

PONIEDZIAŁEK 7:30 – 12:45

7:30 do 12:45 – zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

WTOREK 7:30 – 12:30

7:30 do 8:00 – religia

8:00 do 12:00 – zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

12:00 do 12:30 – język angielski

ŚRODA 7:30 – 12:45

7:30 do 12:45 – zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

CZWARTEK 7:30 – 12:45

7:30 do 11:15 – zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

11:15 do 11:45 – religia 

11:45 do 12:45 – rytmika 

PIĄTEK 7:30 – 12:45

7:30 do 8:00 – język angielski

8:00 – 12:45 – zajęcia dydaktyczno-wychowawcze