Rok szkolny 2018/19

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r.
Ferie zimowe

województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

 

14 – 27 stycznia 2019 r.

Rekolekcje szkolne 13 – 15 marca 2019 r.
Egzamin ósmoklasisty 15 – 17 kwietnia 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia 2019 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 19 czerwca 2019 r.
Ferie letnie – WAKACJE 20 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.