Zajęcia dodatkowe

W naszej szkole w roku szkolnym 2016/2017 są organizowane następujące zajęcia dodatkowe dla dzieci:

  1. Kółko ortograficzne – P. Beata Nowak (poniedziałek 14:00 – 14:45
  2. Kółko matematyczne (klasy 4-6) – P. Kazimierz Górski (poniedziałek 7:45 – 8:30)
  3. Kółko matematyczne (klasa 3) – P. Jadwiga Bochniarz (piątek 13:10 – 13:55)
  4. Kółko matematyczne (klasa 2) – P. Dorota Ogorzały (poniedziałek 7:45 – 8:30)
  5. Kółko informatyczne – P. Kazimierz Górski (środy 13:10 – 13:55)
  6. Kółko fotograficzne – ks. Tomasz Starzec (wg ustaleń z opiekunem)
  7. Kółko taneczne – P. Renata Drobiszewska (piątek 7:45 – 8:30)
  8. Chór szkolny – P. Marek Wastag (czwartek 14:00 – 14:30)
  9. Logopedia – P. Marta Słaby (wg planu lekcji)