Plan Lekcji

PLAN LEKCJI SP IM. ŚW. KINGI W POPOWICACH 2017/2018

PONIEDZIAŁEK

LP. GODZINY KLASA 0 KLASA 1 KLASA 2 KLASA 3 KLASA 4 KLASA 5 KLASA 6 KLASA 7
1 7:30–8:15 Nauczanie

7:30–12:15

 

J. ang.

12:15–12:45

Edu. Wcz. 4 Mat. 2 Religia 5
2 8:20–9:05 Edu. Wcz. 4 J. pol. 2 Religia 6 Mat. 5
3 9:10–9:55 Edu. Wcz. 4 WF 3 Religia 2 J. pol. 5 Informat. 6
4 10:00–10:45 Religia 4 WF 3 J. pol. 2 Informat. 6 J. ang. 5
5 11:15–12:00 Edu. spor. 3 Edu. Wcz. 4 Religia 2 J. ang. 5 Informat. 6 WF 3
6 12:05–12:50 Edu. spor. 3 Edu. Wcz. 2 Religia 4 Mat. 6 Geografia 5
7 12:55–13:40 Edu. Wcz. 4 Edu. Wcz. 2 J. ang. 6 Geografia 5
8 13:45–14:30 Edu. Wcz. 4 Edu. Wcz. 2
9 14:35–15:20 Edu. inf. 6 J. ang. 2
10 15:25–16:10 Log. + Rew.

WTOREK

LP. GODZINY KLASA 0 KLASA 1 KLASA 2 KLASA 3 KLASA 4 KLASA 5 KLASA 6 KLASA 7
1 7:30–8:15 Nauczanie

7:30–12:15

 

Religia

12:15–12:45

Edu. Wcz. 4 Mat. 2 Mat. 5 Rewalidacja
2 8:20–9:05 Edu. Wcz. 4 WF 3 Religia 6 J. pol. 2 Mat. 5
3 9:10–9:55 Edu. spor. 3 J. pol. 4 Przyroda 2 Mat. 5 Religia 6
4 10:00–10:45 Edu. Wcz. 4 Religia 2 J. pol. 5 J. ang. 6 WF 3
5 11:15–12:00 Religia 4 Edu. Wcz. 2 J. ang. 6 WF 3 WF 3 J. pol. 5
6 12:05–12:50 Edu. Wcz. 4 Edu. Wcz. 2 Historia 5 WF 3 WF 3 J. ang. 6
7 12:55–13:40 Edu. Wcz. 4 Edu. spor. 3 Religia 5 Historia 2
8 13:45–14:30 Edu. Wcz. 4 Edu. Wcz. 2 Historia 5
9 14:35–15:20 Log. + Rew. WDŻ 5
10 15:25–16:10 Logopedia

ŚRODA

LP. GODZINY KLASA 0 KLASA 1 KLASA 2 KLASA 3 KLASA 4 KLASA 5 KLASA 6 KLASA 7
1 7:30–8:15 Nauczanie 7:30–12:50

 

J. ang.

10:05–10:35

Edu. Wcz. 4 Edu. Wcz. 2 Mat. 5 G. wych. 6
2 8:20–9:05 Edu. Wcz. 4 Edu. Wcz. 2 Przyroda 5 J. ang. 6
3 9:10–9:55 Edu. Wcz. 4 Edu. spor. 3 G. wych. 2 Przyroda 6 Biologia 5
4 10:00–10:45 Edu. inf. 6 Edu. Wcz. 2 Plastyka 4 WF 3 WF 3 Chemia 5
5 11:15–12:00 Edu. spor. 3 J. ang. 6 J. pol. 4 Plastyka 2 Plastyka 2 Fizyka 5
6 12:05–12:50 Edu. spor. 3 J. ang. 6 Historia 2 Plastyka 5
7 12:55–13:40 Edu. Wcz. 4 Mat. 2 J. pol. 5 Historia 6
8 13:45–14:30 Edu. Wcz. 4 Historia 2 Mat. 6 J. pol. 5
9 14:35–15:20 Edu. Wcz. 4 J. pol. 5

CZWARTEK

LP. GODZINY KLASA 0 KLASA 1 KLASA 2 KLASA 3 KLASA 4 KLASA 5 KLASA 6 KLASA 7
1 7:30–8:15 Nauczanie 7:30–11:00

Rytmika

11:00–12:00

Religia

12:00–12:30

Edu. Wcz. 4 Edu. Wcz. 2 Biologia 5
2 8:20–9:05 Edu. Wcz. 4 Religia 2 Mat. 6 Chemia 5
3 9:10–9:55 Religia 4 Edu. Wcz. 2 J. ang. 6 Fizyka 5
4 10:00–10:45 J. ang. 4 Edu. spor. 3 J. pol. 5 Muzyka 2 Muzyka 2 Mat. 6
5 11:15–12:00 Rewalidacja Religia 4 Edu. Wcz. 2 Technika 6 WF 3 WF 3 J. pol. 5
6 12:05–12:50 Edu. Wcz. 4 WF 3 Mat. 6 J. pol. 5 Muzyka 2
7 12:55–13:40 Edu. spor. 3 Muzyka 4 Przyroda 2 J. pol. 5 J. niem. 6
8 13:45–14:30 Edu. Wcz. 4 J. pol. 2 Przyroda 5 G. wych. 6
9 14:35–15:20 Edu. Wcz. 4 G. wych. 6 Mat. 5
10 15:25–16:10 Logopedia

PIĄTEK

LP. GODZINY KLASA 0 KLASA 1 KLASA 2 KLASA 3 KLASA 4 KLASA 5 KLASA 6 KLASA 7
1 7:30–8:15 Nauczanie 7:30–12:40 Edu. Wcz. 4 Mat. 2 J. pol. 5
2 8:20–9:05 Edu. Wcz. 4 Przyroda 2 Technika 6 J. pol. 5
3 9:10–9:55 Edu. Wcz. 4 Mat. 2 J. pol. 5 J. niem. 6
4 10:00–10:45 J. ang. 4 J. pol. 6 Przyroda 2 Mat. 5
5 11:15–12:00 Logopedia Edu. Wcz. 2 J. pol. 4 Technika 5 J. ang. 6 WF 3
6 12:05–12:50 Edu. Wcz. 4 Edu. Wcz. 2 Informat. 6 J. ang. 5 WF 3
7 12:55–13:40 Edu. Wcz. 4 Edu. Wcz. 2 Przyroda 6 J. ang. 5
8 13:45–14:30 J. ang. 4 Edu. inf. 6 Mat. 5
9 14:35–15:20 Edu. Wcz. 4 J. ang. 2 WDŻ 5
10 15:25–16:10 Logopedia

Zatwierdzony i sprawdzony dnia 01 XII 2017 r.